home

work

about my work

agenda / cv

text

contact

opening speech for matter of time (28/05 - 2/7) - manus groenen

presstext for 'research is my core business at roger katwijk (1 apr - 7 may 2016) - dutch
robin gerris (1988) maakt in zijn werk gebruik van bestaande databases voor fotomateriaal van heel verschillende bronnen. door het uitgekozen beeldmateriaal met behulp van analoge en digitale technieken te reproduceren en delen te vervagen of zelfs uit te wissen, ontstaat er een geheel nieuw beeld. tijdens dat proces vertaalt gerris digitale reproductiefouten naar analoge beelden. bij alle werken speelt de perceptie van het bestaande beeld een belangrijke rol; die koppelt hij aan een materiaalkeuze die een bepaalde anonimiteit in zich mee draagt. uiteindelijk wordt het nieuwe werk samengesteld uit losse beeldmomenten waarin het origineel nauwelijks meer te herkenen valt. dat maakt dat de oorspronkelijke context geheel verdwijnt, waardoor er een nieuwe betekenis ontstaat. voor de abolition serie die uit vijf werken bestaat, bewerkte en vernietigde hij beeldmateriaal met behulp van verschillende computerprogramma’s (gerris vergelijkt het technische gebruik van dit vernietigingsproces met de langzaam wegebbende herinnering die foto’s in zich meedragen). daarnaast veroorzaakten fouten in de opslag van het materiaal vreemde kleurverschuivingen en her en der wat ruis. de uit deze bewerking voortkomende digitale lagen plaatste hij over de originele foto’s (medisch beeldmateriaal van kinderen) heen. door ze op deze manier te presenteren, verandert gerris bewust hun context: je vraagt je af of dit beeld nog wel over ongezonde kinderen gaat. robin gerris kreeg zijn opleiding aan de fontys hogeschool in tiburg. sinds 2014 exposeert hij met regelmaat op diverse plekken in ons land, zoals de zeeuwse rozentuin in kats, galerie majke hüsstege en andere plaatsen. Ook nam hij deel aan het fotofestival schiedam 2014, waar hij een bijzondere serie (foto)werken op locatie maakte.

- geschreven door etienne boileau, schrijver en journalist, in opdracht voor galerie roger katwijk

 

 


 


 


Robin Gerris